Birleşmiş Milletler Hakkında Genel Bilgiler, 1.6.2017

Birleşmiş Milletler (BM), 20.yüzyılın ilk yarısında yaşanan ve insanlığa büyük acılar getiren savaşların bir daha yaşanmaması ve uluslararası barış ve güvenliğin korunması için II. Dünya Savaşı sonrasında kurulmuştur.

Örgütü tesis ede BM Şartı, 25 Nisan ve 26 Haziran 1945 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantılar neticesinde 26 Haziran 1945 tarihinde, ülkemizin de aralarında yer aldığı 50 ülke tarafından San Francisco’da imzalanmıştır. Başlangıçtaki konferanslara katılmayan Polonya’nın da BM Şartı’nı imzalamasıyla kurucu ülke sayısı 51’e yükseltmiştir.

BM Şartı’nda öngörüldüğü üzere, kurucu belgesinin, beş daimi BMGK üyesi da dahil olmak üzere üye ülkelerin çoğunluğu tarafından onaylanması neticesinde 24 Ekim 1945 tarihinde resmen tesis edilmiştir.


Örgütün II. Dünya Savaşı sonrasında 51 olan üye sayısı 2011 yılında son katılan üye Güney Sudan dahil 193’e ulaşmıştır. Örgütün yönetim binası New York'ta bulunan Genel Merkezdir.

Birleşmiş Milletler’in ana yapısını oluşturan organlar, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı’dır.

Örgütün resmi dilleri Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusçadır.

Yukarıda sıralanan ana organların dışında BM’ye bağlı olarak çalışan pek çok kuruluş bulunmaktadır. BM’nin ana organları ve bağlı kuruluşlara ilişkin ayrıntılı bilgi edinilebilecek internet adresleri aşağıda sunulmaktadır:

www.un.org

http://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/index.html