Basın Müşavirliği Mahalli-katip/sekreter Alımı

Turkuno Daimi Temsilciliği 07.10.2013

MAHALLİ-KATİP/SEKRETER ALIMI DUYURUSU

Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Basın Müşavirliği’nde Sözleşmeli Mahalli-Katip/Sekreter kadrosuna atanmak üzere bir (1) personel istihdam edilecektir.

Adayda Aranacak Şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

2. Çok iyi İngilizce- Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri yapabilecek düzeyde İngilizce ve Türkçeye hakim olmak.

3. Bilgisayar kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

4. ABD'de geçerli bir vize ile bulunmak. (Deneme sürecinden sonra ABD makamlarından aday için çalışma vizesi başvurusunda bulunulacaktır.)

5. Adayın erkek olması durumunda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak.

6. Sabıka veya adli sicil kaydı bulunmamak.

7. Tercihen, 31 yaşından gün almamış olmak.

lgilenenlerin, 31 Ekim 2013, Perşembe günü mesai bitimine kadar newyork@byegm.gov.tr <mail to:newyork@byegm.gov.tr> e-posta adresine CV ve niyet mektubu ile başvurmaları rica olunur.

Yapılacak yazılı ve sözlü sınav tarihi ve bunun için istenecek belgeler konusunda başvurusu uygun görülen adaylarla ayrıca irtibata geçilecektir.

Saygıyla duyurulur.

Office of the Press Counselor

Permanent Mission of Turkey to the UN

One Dag Hammarskjold Plaza

885 2nd Ave, 45th Floor

New York, NY 10017